Dubbelt så mycket hanverkare för pengarna.

 

Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete.

Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar VVSGruvan.

 

Äger du ditt boende? Tack vare ROT-bidraget kan du anlita VVSGruvan till kraftigt reducerade priser!

Så här fungerar det:

 
- Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

 

- Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.

 

- ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

 

- Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från VVS Gruvan, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket.

Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från oss.

 

Med reservation för nya lagändringar.

 

Läs mer om de aktuella reglerna på www.skatteverket.se