Villkor för Installerat-och-klart-pris

Generella villkor

För att angivna "Installerat-och-klart"-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

  • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
  • Vattenavstängning ska finnas och fungera
  • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
  • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
  • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
  • Elinstallation ingår ej
  • Gäller inom två mils radie från den VVSGruvan i Borlänge AB


Produktspecifika villkor

För att angivna "Installerat-och-klart"-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare
Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm

Dusch och badkar
Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Golvvärme
Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej
Demontering av gammalt ytskikt ingår ej
Priset gäller vid montering på betonggolv
Priset gäller vid anslutning till kopparrör
Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte

Möbler
Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Pumpautomater
Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat
Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil

Radiatorer
Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn
Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg
Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla
Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej
Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer

Toaletter
Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs